Astma in šport

Spolint inštitut organizira redne vadbene programe ter osvešča in obvešča bolnike z astmo o strokovnih dognanjih in drugih informacijah, ki pripomorejo k lajšanju in odpravljanju težav.

  • top.jpg

V okviru projekta Astma šola – Preventivni navdih izvajamo vsebine na otrokovi šoli, saj je to okolje, kjer otrok preživi veliko časa, ob tem pa kot stranski učinek doseženo aktivnejši pristop tistih pedagogov, ki zaradi nepoznavanja bolezni občutijo strah pri ravnanju s takim otrokom. Šola pa opraviči tudi svoje širše poslanstvo v smislu vzgoje za (zdravo) življenje.

Projekt poteka v dveh sklopih (skupaj okoli 3 šolske ure):

Dopoldan: Lutkovno animacijski nastop za otroke prve triletke.

Gre za predstavo, ki skozi iskanje skritega zaklada uči, kako se izogibati različnim zdravju (s poudarkom na astmi) škodljivim razvadam. Skriti zaklad pa je preventivno ukrepanje, ki obsega tako skrb zase kot za okolje…

Popoldan: Predavanje z delavnicami za starše, otroke in učitelje.

Predavanje povzame pomembne stvari, ki se nanašajo na astmo; obrača se predvsem k staršem in pedagogom. Gre za podajanje osnovnih in uporabnih informacij z namenom preventivnega osveščanja in učenja pravilnega ravnanja ob poslabšanju stanja bolezni. Računalniška projekcija.

S tem namenom so vključene naslednje vsebine:

- anatomija in fiziologija pljuč,

- astma; mehanizem bolezni, simptomi, (samo)zdravljenje,

- astma in šport,

- praktična ponazoritev vaj (dihalne in druge vaje),

- drugo (pogovor med ali z udeleženci).

Izpolnjevanje ankete kot evalvacijskega instrumenta projekta.