Astma in šport

Spolint inštitut organizira redne vadbene programe ter osvešča in obvešča bolnike z astmo o strokovnih dognanjih in drugih informacijah, ki pripomorejo k lajšanju in odpravljanju težav.

  • top.jpg

Otroška Astma šola

Društvo večkrat letno za svoje člane oz. po dogovoru izvede otroško astma šolo. Gre za inovativen pristop k podajanju vsebin, ki so del klasičnega izvajanja astma šole. Upoštevajoč raven razumevanja, na otroški astma šoli uporabljamo različne pripomočke, s katerimi približamo mehanizme in simptome astme otrokom.